1. Vị trí chức năng:

- Khoa Khoa Đái tháo đường - Tuyến giáp là khoa lâm sàng, thuộc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi.

- Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm hệ thống các phòng bệnh nhân nam, phòng bệnh nhân nữ, phòng bà mẹ và trẻ em.

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tiếp nhận điệu trị nội trú 24/24 giờ bằng phương pháp nội khoa đối với bệnh nhân đái tháo đường và bệnh lý tuyến giáp có tình trạng bệnh lý nặng, có biến chứng gây tổn thương cơ quan đích, người bệnh cần được can thiệp các dịch vụ kỹ thuật bắt buộc phải thực hiện và theo dõi nội trú tại bệnh viện...

- Khám bệnh, lập hồ sơ bệnh án, kê đơn, theo dõi, chăm sóc, quản lý điều trị nội trú đối với người bệnh và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;

- Phối hợp với các khoa, phòng khác thực hiện trong công tác khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện chương trình tư vấn dinh dưỡng, công tác khám sàng lọc phát hiện sớm người bệnh tiền đái tháo đường, đái tháo đường, các bệnh lý do thiếu hụt iốt và tư vấn sức khỏe tại cộng đồng;

- Thực hiện quy chế bệnh viện, quy trình khám bệnh, cấp cứu và quy chế kê đơn, quy trình chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, phân loại quản lý chất thải y tế; phòng, chống dịch bệnh; tham gia xây dựng và thực hiện các tiêu chí về chất lượng bệnh viện, tiêu chí bệnh viện an toàn;

- Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của viên chức y tế tại các cở y tế, cải cách các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh;

- Tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ khoa học trong khám bệnh chữa bệnh; tham gia thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, công tác chỉ đạo tuyến chuyên ngành nội tiết cho tuyến y tế cơ sở;

- Quản lý sử dụng, bảo quản trang thiết bị, tài sản của khoa; quản lý và phân công viên chức lao động thuộc khoa theo đúng chức danh chuyên môn và vị trí việc làm đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Tham mưu đề xuất Giám đốc bệnh viện kế hoạch đào tạo và phát triển dịch vụ chuyên môn kỹ thuật của khoa phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân;

- Thực hiện một số chức năng nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện giao.