BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TỈNH QUẢNG NGÃI
 
Vài nét về lịch sử hình thành

Sau khi tái thành lập tỉnh Quảng Ngãi năm 1989, đến ngày 23/06/1990 Trạm Bướu cổ tỉnh Quảng Ngãi được thành lập, đây là đơn vị tiền thân của Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi hôm nay – được thành lập từ ngày 01/06/2007. Sau gần 15 năm nỗ lực phấn đấu và phát triển của tập thể lãnh đạo và viên chức lao động của Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, tư vấn, khám chữa bệnh nội tiết, đái tháo đường, bệnh lý tuyến giáp, rối loạn chuyển hóa; đồng thời triển khai chương trình mục tiêu về phòng, chống bệnh đái tháo đường, các rối loạn thiếu I ốt và phòng, chống bệnh tăng huyết áp tại cộng đồng đạt hiệu quả đáng kể. Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi từng bước tạo dựng được niềm tin, gắn bó đối với người bệnh – các bệnh lý nội tiết cần được theo dõi, chăm sóc điều trị lâu dài, suốt đời.

Năm 2018, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Dự án Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi được đầu tư và xây dựng theo Quyết định 1867/QĐ-UBND ngày 26/10/2018, với tổng mức đầu tư là 50 tỷ đồng. Dự án hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng từ tháng 05/2021 đã đáp ứng sự mong đợi và niềm tin cho người bệnh, niềm vui cho người bệnh và nhân viên y tế của đơn vị được nhân lên. Cùng với sự phát triển về kinh tế, chính trị, xã hội và nhu cầu về an sinh xã hội của người dân, nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành nội tiết của người dân trên địa bàn tỉnh, ngày 20/10/2021 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định 995/QĐ-UBND thành lập Bệnh viện Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi trực thuộc Sở Y tế, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nội tiết tỉnh Quảng Ngãi, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn trong tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh chuyên ngành nội tiết của Bệnh viện Nội tiết Quảng Ngãi trong thời gian đến.